Excursie Prislop

Pret 290 lei/pers
 
Ziua 1 
Plecare din Bucureşti spre Mănăstirea Dintr-un Lemn (Ctitorie a lui Preda Brâncoveanu şi a Domnitorului Matei Basarab, datând din sec. al XVII-lea), Mănăstirea Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, cunoscută şi sub numele deMănăstirea Arnota (construită de Domnitorul Matei Basarab), Mănăstirea Bistriţactitoria Craioveştilor, locul unde s-ar fi tipărit Liturghierul slavon, in 1508, prima carte tipărită pe pământ românesc (închinare la moaştele Sf. Grigorie Decapolitul), Mănăstirea Hurezi (cel mai important complex arhitectural în stil brâncovenesc, mănăstirea cu 4 biserici aşezate in cele patru puncte cardinale), Mănăstirea Tismana (ctitorie a Sfântului Nicodim, reorganizatorul vieţii monahale din Ţara Românească şi a voievozilor Basarabi, sec al XIV-lea). Cazare în Lainici, hotel de trei stele.
 
Ziua 2 
După micul dejun, ne îndreptăm către Mănăstirea Vişina (sec. al XIV-lea), Mănăstirea Lainici, datând din sec. al XIV-lea (în sec. al XIX-lea, aici a sihăstrit Sf. Cuvios Irodion, „Luceafărul de la Lainici”, aşa cum a fost supranumit de către Sf. Calinic de la Cernica) – Haţeg: Mănăstirea Prislop (ridicată în sec. al XV-lea de ucenicii Sf. Nicodim, aşezare pentru care Sf. Nicodim a alcătuit Tetraevangheliarul (1406); în sec. al XVII-lea, Sf. Ioan de la Prislop a trăit într-o peşteră deasupra mănăstirii, iar în sec. al XX-lea, stareţ al mănăstirii a fost Părintele Arsenie Boca, supranumit „Sfântul Ardealului”) – Deva – Sebeş – Alba – Sibiu. Cazare în Sâmbăta de Sus, pensiune sau hotel de trei stele.
 
Ziua 3 
Participare la Sfânta Liturghie, la Mănăstirea Sf. Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus (ctitorie a Sf. Martir Constantin Brâncoveanu). Prânz. Continuă drumul spre casă: Braşov – Mănăstirea Cheia – Bucureşti.
 
Servicii incluse:
·         2 (două) nopţi cazare, la hotel şi pensiune de trei stele;
·         Un mic dejun şi un prânz;
·         Ghid;
·         Însoţitor grup.
 
Preţurile sunt valabile pentru grupuri de minimum 35 de persoane.
Pentru un grup mai mic, preţul se recalculează.

Program de grup -Excursia se realizeaza doar pentru grupurile organizate !

 
Oferta prezentată se poate modifica, în funcţie de doleanţa dumneavoastră (ca dată, număr de zile, servicii incluse, obiective turistice). 

 

NORDUL MOLDOVEI , VIZITA ÎN BULGARIA
SFINTELE LOCURI GRECESTI , PARIS UN VIS POSIBIL