Termeni si conditii

Termeni si conditii | Inchirieri Autocare

RAPORTURILE CONTRACTUALE

Termeni si conditii

1.1. Prezentele CONDITII GENERALE

Se refera la raportul juridic dintre Societatea Royal Trip SRL si BENEFICIAR (persoana individuala sau colectiva) si se bazeaza pe reglementarile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare si sunt in conformitate cu politicile Uniunii Europene pentru protectia consumatorilor evidentiate si in Directiva 90/314/EEC.

1.2 CONDITIILE GENERALE

Devin valabile odata cu semnarea contractului de transport de catre beneficiar, in care sunt specificate serviciile comandate. Contractul turistic poate fi incheiat atat direct la Societatea Royal Trip, sau on-line prin situl agentiei, cat si indirect prin agentiile de turism revanzatoare aflate la momentul incheierii contractului in raport de colaborare cu agentia de turism Royal Trip .

1.3. CONDITIILE GENERALE

Impreuna cu contractul de transport reprezinta acordul de vointa dintre Societatea Royal Trip si beneficiar si are ca obiect cumpararea unor servicii de transport de catre beneficiar si eliberarea de catre agentie a documentelor de plata si a documentelor de calatorie.
1.4. Serviciile de transport se refera efectiv la serviciile comandate de beneficiar si se regasesc in site-ul sau oferta generala a Societatii Royal Trip . Aceasta este pusa la dispozitia turistului prin materiale de prezentare de tipul cataloage, brosuri, pliante, internet (situl-Facebook) etc. In cazul serviciilor la cerere, care nu se regasesc in oferta generala a societatii, tipul si clasificarea acestora se raporteaza exclusiv la specificatiile din bonul de comanda si contractul de transport, confirmate de Societatea Royal Trip.
1.5. Intra sub incidenta prezentelor CONDITII GENERALE atat beneficiarul titular de contract ( cel care semneaza Contractul de transport ) cat si repprezentantii insotitori mentionati.

2 DREPTURILE SI OBLIGATII. REGULI GENERALE

2.1. Beneficiarul are dreptul sa notifice in scris neindeplinirea sau indeplinirea partiala a clauzelor din contract direct prestatorului de servicii sau reprezentantului societatii in momentul constatarii acestora sau agentiei de turism in termen de 3 zile de la data incheierii programului de transport. Daca, in urma analizei reclamatiei, se consatata ca agentia nu si-a indeplinit obligatiile asumate, aceasta va propune alternative de compensare sau va despagubi beneficiarul reclamanti cu contravaloarea serviciilor neprestate sau incomplet prestate, in termen de 15 zile de la data depunerii reclamatiei. Societatea Royal Trip nu ia in considerare reclamatiile sau notificarile facute in nume colectiv. Reclamatiile cu privire la calitatea serviciilor de transport se vor face direct la reprezentantul local ai societatii Royal Trip SRL .
2.2. In situatia modificarii de catre transportator a unor clauze esentiale ale contractului , turistul are dreptul: a) sa rezilieze contractul, fara penalitati; b) sa accepte noile conditii ale contractului, sau c) sa procedeze la inlocuirea transportului cu unul de valoare echivalenta, superioara sau inferioara, urmand a se regla diferentele de pret.
2.3. Beneficiarul se face direct raspunzator pentru consecintele ce decurg din nerespectarea programului excursiei (transportului), pierderea actelor de identitate sau a documentelor de calatorie, nerespectarea conditiilor vamale si a conditiilor impuse la frontierele tarilor in care calatoreste.
2.4. Beneficiarul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al S.C. Royal Trip SRL, cu polita de asigurare privind rambursarea cheleltuielilor de repatriere si a sumelor achitate de catre turist, in cazul de insolvabilitate sau faliment, emis de la societate de asigurare –reasigurare care se reinoieste anual.
2.5. S.C. Royal Trip SRL este raspunzatoare de buna indeplinire a obligatiilor asumate prin contract, exceptand situatiile in care neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa a acestor obligatii este atribuita: a) beneficiarului si a reprezentantui acestuia; b) unui tert care nu este parte in contract iar cauzele nerealizarilor nu puteu fi prevazute sau evitate; c) unor cauze de forta majora.
2.6. In cazuri speciale ( defectiuni ale mijlocului de transport, greve, demonstratii, schimbari ale orarului de zbor sau ferry-boat, intazieri sau anulari ale curselor aeriene sau navale, supra aglomerari ale unitatilor de cazare etc. ) RoyalTrip poate opera modificari in structura si organizarea programului de transport inaintea sau in timpul derularii acestuia, fara a afecta insa calitatea si / sau cantitatea serviciilor. De asemenea, in cazuri similare, mijlocul de transport initial, asigurand servicii de calitate egala sau superioara, ambele situatii neconstituind motiv de anulare a transportului. In situatii de exceptie ( evenimente, congrese, conferinte, targuri etc. ) agentia poate opera modificari in structura programului, fara a afecta vizitarea obiectivelor turistice.
2.7. In cazul in care, inaintea sau dupa inceperea calatoriei, o parte importanta din serviciile prevazute in contract nu poate fi realizata, agentia se obliga: a) sa ofere turistilor alternative, fara costuri suplimentare , in scopul continuarii excursiei . b) sa restituie turistilor, daca este cazul, diferenta dintre contravaloarea serviciilor achitate si contravaloarea serviciilor efectiv prestate, conform analizei de pret.
2.8. Royal Trip SRL nu se poate face responsabila de situatii in care apar nemultumiri ca urmare a sesizarii unor eventuale discordante dintre clasificarea oficiala a anumitor servicii de transport ( autocare, microbuze etc ) si calitatea acestora.
2.9. Misloacele de transport se preiau curate si se elibereaza tot asa. Turistii au obligatia sa arunce rezidurile menajere colectate, sa verifice si sa achite notele de plata pentru serviciile consumate ( mini-bar etc ).
2.10. In majoritatea statelor bacsisurile reprezinta o importanta sursa de venit pentru multe categorii de oameni (soferi, hamali, ghizi etc ). Acestea se platesc la fata locului.
2.11. Transportul se asigura cu autocarele proprii si sau inchiriate si licentiate. In cazul transportului cu autocarul, se fac opriri regulat la intervale de 3-4 ore, pentru necesitati, servirea mesei etc. Toaletele din autocare nu se folosesc iar fumatul sau sevitul mesei in autocare este interzis.
2.12. Excursiile optionale se refera la acele excursii care nu sunt incluse in costul transportului, acestea putand fi solicitate sau nu de catre turisti. Inscrierea si plata excursiilor optionale, in cazul organizarii acestora, se va anunta in tara, inainte de plecare, acestea pot fi comandate si platite si la fata locului, direct reprezentantilor transportaturului.
2.13. Pe durata circuitelor, tururile de oras se fac pietonal sau cu mijloacele de transport locale, daca in program nu este precizat altfel. Datorita restrictiilor de circulatie in marile orase, autocarele nu au voie sa intre in incinta sau in apropierea anumitor obiective turistice.
2.14. Societatea Royal Trip SRL foloseste soferi autorizati in transportul de persoane pe care le organizeaza.
2.15. Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regula seara, putand aparea intarzieri datorita conditiilor de trafic, vreme, etc. Orele de sosire la cazare variaza de la o zi la alta, in functie de programul turistic. Royal Trip nu se face raspunzatoare pentru nerespectarea sau intarzierea programului turistic datorita conditiilor de trafic ( ambuteiaje, inchiderea sau schimbarea anumitor sectoare de drum etc ), a vremii, a vamilor sau a indisciplinei turistilor.
2.16. Royal Trip poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de taxe si combustibil, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
2.17. Transportatorul nu se poate face raspunzatoare pentru nerespectarea programului turistic din vina turistilor (intarzieri la program, atitudini ofensatoare, comportament antisocial ,ebrietate sau ostile fata de ghid sau conducatorii auto etc ).
2.18. Raspunderea privind pierderea, furtul, deteriorarea bagajelor, a obiectelor personale sau a actelor de calatorie este in sarcina turistilor. Pe durata transportului bagajele turistilor sunt asigurate de catre firma trasportatoare. In cazul pierderii bagajelor sau a furtului din bagaje pe durata transportului cu autocarul sau microbuz, turistul isi va adresa plangerea direct companiei de transport.
2.19. Ocuparea locurilor in autocar, in cazul circuitelor, se face incepand cu a doua bancheta. Locurile sunt confirmate de catre beneficiar la data incheerii inscrierilor.
2.20. Forta majora exonereaza Societatea Royal Trip de la orice raspundere.

3. CONDITII DE INSCRIERE SI DE PLATA

3.1. Rezervarile se confirma la momentul inscrierii sau in termen de cel mult 5 zile de la inscriere. Inscrierea presupune achitarea de catre turist a unui avans de cel putin 50% din contravaloarea serviciilor comandate. Diferenta de plata se va face cel mai tarziu cu 30 zile inainte de inceperea excursiei.
3.2. Rezervarile care beneficiaza de Early Booking sau oferte speciale, se confirma la momentul inscrierii sau in termen de cel mult 3 zile de la inscriere. Inscrierea presupune achitarea integrala de catre turist a pachetului de baza in 3 zile de la confirmare.
3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON , in ziua emiterii facturii, conform art. 290, alin 2, Cod Fiscal.
3.4. In cazuri speciale, agentia poate majora pretul excursiei cu cel mult 10 % din valoare, din motive independente de vointa sa, acesta neconstituind motiv de anulare a excursiei.
3.5. Orice modificare adusa contractului de transport la cererea beneficiarului, dupa confirmarea ferma a rezervarii, se va putea face contra sumei de 100 Euro pentru fiecare rezervare daca nu este precizat altfel.

4. CONDITII DE RETRAGERE - ANULARI

4.1. In cazul in care beneficiarul renunta din vina sa la pachetul de servicii de transport care face obiectul prezentului contract, el datoreaza agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
4.1.1. In cazul serviciilor de transport externe (cu locul de desfasurare in afara Romaniei) penalizarile sunt de: Penalizari pentru inchirieri autocare(rent-a-car):
• a.1. maximum 40% pentru anulari pana cu 50 zile inainte de data primei zile de sejur;
• a.2. maximum 50% pentru anulari intre 31 zile inainte de data plecari;
• a.3. 100% pentru anulari intre 30 zile inainte de plecari sau pentru neprezentare la program; inaintea inceperii excursiei;
4.1.2. In cazul serviciilor turistice interne (cu locul de desfasurare in Romania) penalizarile sunt de:
• a.1. maximum 30% pentru anulari pana cu 50 zile inainte de data primei zile de sejur;
• a.2. maximum 50% pentru anulari intre 31 zile inainte de data plecari;
• a.3. 100% pentru anulari intre 30 zile inainte de plecari sau pentru neprezentare la program; inaintea inceperii excursiei;
4.1.3. Beneficiarul trebuie sa trimita in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de transport, la agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.
4.1.4. Societatea Royal Trip va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
4.1.5. Societatea Royal Trip nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international,fenomene de vremea extreme, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti, se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere agentia.
4.10. Toate sumele mentionate se vor retine de catre agentie din avansul sau pretul total al pachetului de transport turistice achitat de beneficiar, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.
1. Pentru evitarea situatiilor de a pierde bani datorita retragerii, turistii au posibilitatea sa incheie asiguarea storno, prin care, in baza clauzelor prevazute in polita de asigurare, li se vor restitui sumele achitate catre agentie.
2. Retragerea sumelor din casierie se va face in termen de 5 zile de la data depunerii cererii.
3. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele: voucherul, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;
4. anexele cu informatii utile (afisate si pe site-ul agentiei – facebook);

Dispozitii finale:

5. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca beneficiarul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute in contract de transport, cu modificari si completari ulterioare.
Metode de plata Plata pachetelor de servicii turistice se va face prin virament bancar in conturile curente deschise deschise la Raiffeisen Bank:
CONT IBAN RON: RO11 RZBR 0000 0600 1843 7276
CONT IBAN EURO: RO16 RZBR 0000 0600 1843 7283
Agentia ROYAL TRIP SRL

ROYAL TRIP